Medzinárodné Akcie

EANM/ESMIT TC: Beyond EURO-LEARN: Advanced Imaging in Amyloidosis

Názov akcie: EANM/ESMIT TC: Beyond EURO-LEARN: Advanced Imaging in Amyloidosis

Dátum konania od: 10.11.2022

Dátum konania do: 11.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 22.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: EANM/ESMIT TC: Beyond EURO-LEARN: Advanced Imaging in Amyloidosis

Prílohy:

MA-0109-2022_Invitation letter.pdf
MA-0109-2022_EANM.ESMIT f2f Schedule for 2022 rev.pdf
MA-0109-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022