Medzinárodné Akcie

EANM/ESMIT TC: Clinical Neuroimaging: 2-[¹⁸F] FDG Brain PET and DAT SPECT

Názov akcie: EANM/ESMIT TC: Clinical Neuroimaging: 2-[¹⁸F] FDG Brain PET and DAT SPECT

Dátum konania od: 01.09.2022

Dátum konania do: 02.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.05.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: EANM/ESMIT TC: Clinical Neuroimaging: 2-[¹⁸F] FDG Brain PET and DAT SPECT

Prílohy:

MA-0107-2022_Invitation letter.pdf
MA-0107-2022_EANM.ESMIT f2f Schedule for 2022 rev.pdf
MA-0107-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022