Medzinárodné Akcie

TM on Development Considerations and Life Cycle Management Approaches for Nuclear Facility Instrumentation and Control Systems

Názov akcie: TM on Development Considerations and Life Cycle Management Approaches for Nuclear Facility Instrumentation and Control Systems

Dátum konania od: 14.06.2022

Dátum konania do: 17.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 08.04.2022

Miesto konania: Helsinki, Finland

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Development Considerations and Life Cycle Management Approaches for Nuclear Facility Instrumentation and Control Systems

Prílohy:

MA-0104-2022_22-00857E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022