Medzinárodné Akcie

Announcement for the 5th International TSO Conference

Názov akcie: Announcement for the 5th International TSO Conference

Dátum konania od: 10.10.2022

Dátum konania do: 13.10.2022

Miesto konania: St. Petersburg, Russia

Poznámka: Pre informáciu.

Subjekt: Announcement for the 5th International TSO Conference

Prílohy:

MA-0103-2022_Announcement for the 5th International TSO Conference.rtf
MA-0103-2022_21-04088E_TSO_CN307_web flyer_Final.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022