Medzinárodné Akcie

Annual Meeting of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occurring Radioactive Materials

Názov akcie: Annual Meeting of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occurring Radioactive Materials

Dátum konania od: 06.06.2022

Dátum konania do: 10.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 06.05.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Annual Meeting of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occurring Radioactive Materials

Prílohy:

MA-0099-2022_22-00762E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022