Medzinárodné Akcie

Virtual TM to Review and Finalize the IAEA Publication on Financing Nuclear Power Plants in Evolving Markets

Názov akcie: Virtual TM to Review and Finalize the IAEA Publication on Financing Nuclear Power Plants in Evolving Markets

Dátum konania od: 27.06.2022

Dátum konania do: 30.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 18.04.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Virtual TM to Review and Finalize the IAEA Publication on Financing Nuclear Power Plants in Evolving Markets

Prílohy:

MA-0097-2022_22-00694E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022