Medzinárodné Akcie

IAEA/ESTRO TC: Foundation of Leadership in Radiation Oncology

Názov akcie: IAEA/ESTRO TC: Foundation of Leadership in Radiation Oncology

Dátum konania od: 09.11.2022

Dátum konania do: 05.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 10.06.2022

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: IAEA/ESTRO TC: Foundation of Leadership in Radiation Oncology

Prílohy:

MA-0093-2022_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0093-2022_Invitation to the IAEA-ESTRO Training Courses in 2022, RER6040.pdf
MA-0093-2022_Schedule of IAEA-ESTRO Courses in 2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022