Medzinárodné Akcie

2022 Japan IAEA Nuclear Management School

Názov akcie: 2022 Japan IAEA Nuclear Management School

Dátum konania od: 19.07.2022

Dátum konania do: 05.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.03.2022

Miesto konania: Tokyo, Ibaraki and Fukushima, Japan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 2022 Japan IAEA Nuclear Management School

Prílohy:

MA-0083-2022_Japan-IAEA Nuclear Energy Management School.rtf
MA-0083-2022_2022 Japan IAEA NEMS_Prospectus r0.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022