Medzinárodné Akcie

Training Workshop on the Applications of Accelerator-Based and Complementary Techniques for Forensic Science

Názov akcie: Training Workshop on the Applications of Accelerator-Based and Complementary Techniques for Forensic Science

Dátum konania od: 20.06.2022

Dátum konania do: 24.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 04.04.2022

Miesto konania: Lecce, Italy

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on the Applications of Accelerator-Based and Complementary Techniques for Forensic Science

Prílohy:

MA-0077-2022_22-00601E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022