Medzinárodné Akcie

RW on the Competence and Learning Path of Radiation Protection Officers and Qualified Experts in Occupational and Public Exposure

Názov akcie: RW on the Competence and Learning Path of Radiation Protection Officers and Qualified Experts in Occupational and Public Exposure

Dátum konania od: 23.05.2022

Dátum konania do: 27.05.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.03.2022

Miesto konania: Athens, Greece

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on the Competence and Learning Path of Radiation Protection Officers and Qualified Experts in Occupational and Public Exposure

Prílohy:

MA-0071-2022_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0071-2022_ME-RER9154-EVT2200579-Invitation-Regional WS on the Competence.pdf
MA-0071-2022_ME-RER9154-EVT2200579-Information-Sheet-Regional-WS-May-2022-Athens.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022