Medzinárodné Akcie

TM on the Use of E-Tools for Competence Building in Decommissioning and Environmental Remediation

Názov akcie: TM on the Use of E-Tools for Competence Building in Decommissioning and Environmental Remediation

Dátum konania od: 13.06.2022

Dátum konania do: 17.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 01.04.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Use of E-Tools for Competence Building in Decommissioning and Environmental Remediation

Prílohy:

MA-0066-2022_22-00452E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022