Medzinárodné Akcie

CANCELLED – Third Plenary Meeting of the International Harmonization and Safety Demonstration Project for Predisposal Radioactive Waste Management

Názov akcie: CANCELLED – Third Plenary Meeting of the International Harmonization and Safety Demonstration Project for Predisposal Radioactive Waste Management

Dátum konania od: 30.05.2022

Dátum konania do: 03.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 31.03.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: CANCELLED - Third Plenary Meeting of the International Harmonization and Safety Demonstration Project for Predisposal Radioactive Waste Management

Prílohy:

MA-0062-2022_EVT2102910 - CANCELLED.docx
MA-0062-2022_22-00510E_NV.pdf

Aktualizácia: 31.03.2022