Medzinárodné Akcie

International Training Course on Nuclear Material Accounting and Control for Practitioners

Názov akcie: International Training Course on Nuclear Material Accounting and Control for Practitioners

Dátum konania od: 15.04.2024

Dátum konania do: 25.04.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.03.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Nuclear Material Accounting and Control for Practitioners

Prílohy:

MA-0057-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0057-2024_24-00422E_Encl.pdf
MA-0057-2024_24-00422E_NV.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024