Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Safety of Fuel Manufacturing for Advanced Reactors

Názov akcie: Technical Meeting on the Safety of Fuel Manufacturing for Advanced Reactors

Dátum konania od: 07.11.2022

Dátum konania do: 11.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 19.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on the Safety of Fuel Manufacturing for Advanced Reactors

Prílohy:

MA-0057-2022_22-00373E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022