Medzinárodné Akcie

Webinar Series on Strengthening Safeguards Implementation

Názov akcie: Webinar Series on Strengthening Safeguards Implementation

Dátum konania od: 15.02.2022

Dátum konania do: 14.07.2022

Miesto konania: Online

Poznámka: Pre informáciu.

Subjekt: Webinar Series on Strengthening Safeguards Implementation

Prílohy:

MA-0056-2022_Webinar Series on Strengthening Safeguards Implementation.rtf

Aktualizácia: 22.03.2022