Medzinárodné Akcie

Workshop on Innovative Accelerator Science and Technology Approaches to Sustainable Heritage Management

Názov akcie: Workshop on Innovative Accelerator Science and Technology Approaches to Sustainable Heritage Management

Dátum konania od: 13.06.2022

Dátum konania do: 16.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 28.03.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Innovative Accelerator Science and Technology Approaches to Sustainable Heritage Management

Prílohy:

MA-0055-2022_22-00430E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022