Medzinárodné Akcie

TC on Analytical Methods to Detect and Control Organic Contaminants in Food

Názov akcie: TC on Analytical Methods to Detect and Control Organic Contaminants in Food

Dátum konania od: 16.05.2022

Dátum konania do: 27.05.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 04.03.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TC on Analytical Methods to Detect and Control Organic Contaminants in Food

Prílohy:

MA-0054-2022_22-00385E.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022