Medzinárodné Akcie

TM on Costing Approaches for Nuclear Infrastructure Development

Názov akcie: TM on Costing Approaches for Nuclear Infrastructure Development

Dátum konania od: 05.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 04.06.2022

Miesto konania: Řež. Czech Republic

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Costing Approaches for Nuclear Infrastructure Development

Prílohy:

MA-0053-2022_22-00192E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022