Medzinárodné Akcie

WNU Summer Institute 2022

Názov akcie: WNU Summer Institute 2022

Dátum konania od: 19.06.2022

Dátum konania do: 23.07.2022

Miesto konania: Spain

Poznámka: Pre informáciu.

Subjekt: WNU Summer Institute 2022

Prílohy:

MA-0052-2022_WNU_Summer Institute 2022 .rtf.docx
MA-0052-2022_WNU Summer Institute 2022 .rtf

Aktualizácia: 22.03.2022