Medzinárodné Akcie

ITC on the Security of Radioactive Material in Use and Storage

Názov akcie: ITC on the Security of Radioactive Material in Use and Storage

Dátum konania od: 16.05.2022

Dátum konania do: 20.05.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 14.03.2022

Miesto konania: Obninsk, RF

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on the Security of Radioactive Material in Use and Storage

Prílohy:

MA-0051-2022_22-00287E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022