Medzinárodné Akcie

International Training Course on the Computer Security Modules of the Nuclear Security Training and Demonstration Centre – predĺženie termínu na prihlasovanie do 15.3.2024

Názov akcie: International Training Course on the Computer Security Modules of the Nuclear Security Training and Demonstration Centre – predĺženie termínu na prihlasovanie do 15.3.2024

Dátum konania od: 15.04.2024

Dátum konania do: 24.04.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.03.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on the Computer Security Modules of the Nuclear Security Training and Demonstration Centre - predĺženie termínu na prihlasovanie do 15.3.2024

Prílohy:

MA-0047-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0047-2024_24-00556E_Encl.pdf
MA-0047-2024_24-00556E_NV.pdf

Aktualizácia: 14.03.2024