Medzinárodné Akcie

TM on Lessons Learned from the Management of Disused High Activity Sources

Názov akcie: TM on Lessons Learned from the Management of Disused High Activity Sources

Dátum konania od: 16.05.2022

Dátum konania do: 20.05.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 08.04.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Lessons Learned from the Management of Disused High Activity Sources

Prílohy:

MA-0043-2022_22-00124E.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022