Medzinárodné Akcie

Fourth TM on Divertor Concepts

Názov akcie: Fourth TM on Divertor Concepts

Dátum konania od: 07.11.2022

Dátum konania do: 10.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Fourth TM on Divertor Concepts

Prílohy:

MA-0042-2022_21-04501E.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022