Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Peer Review and Advisory Services in Nuclear Safety and Security

Názov akcie: Technical Meeting on Peer Review and Advisory Services in Nuclear Safety and Security

Dátum konania od: 30.05.2022

Dátum konania do: 31.05.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 11.02.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Peer Review and Advisory Services in Nuclear Safety and Security

Prílohy:

MA-0040-2022_21-04420E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022