Medzinárodné Akcie

Russian Federation – IAEA Advanced Nuclear Energy Management School

Názov akcie: Russian Federation – IAEA Advanced Nuclear Energy Management School

Dátum konania od: 23.05.2022

Dátum konania do: 27.05.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.02.2022

Miesto konania: Sochi, RF

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Russian Federation - IAEA Advanced Nuclear Energy Management School

Prílohy:

MA-0039-2022_22-00060E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022