Medzinárodné Akcie

TM on the Planning and Implementation of Nuclear Cogeneration Projects

Názov akcie: TM on the Planning and Implementation of Nuclear Cogeneration Projects

Dátum konania od: 30.05.2022

Dátum konania do: 01.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.03.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Planning and Implementation of Nuclear Cogeneration Projects

Prílohy:

MA-0034-2022_21-04541E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022