Medzinárodné Akcie

TM on Safety, Security and Safeguards by Design for Small Modular Reactors

Názov akcie: TM on Safety, Security and Safeguards by Design for Small Modular Reactors

Dátum konania od: 01.06.2022

Dátum konania do: 03.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.03.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Safety, Security and Safeguards by Design for Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0032-2022_22-00040E.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022