Medzinárodné Akcie

TM on Synergies Between Nuclear Fusion Technology Developments and Advanced Nuclear Fission Technologies

Názov akcie: TM on Synergies Between Nuclear Fusion Technology Developments and Advanced Nuclear Fission Technologies

Dátum konania od: 06.06.2022

Dátum konania do: 10.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.02.2022

Miesto konania: Vienna, Austria + Webex

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Synergies Between Nuclear Fusion Technology Developments and Advanced Nuclear Fission Technologies

Prílohy:

MA-0029-2022_21-04523E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022