Medzinárodné Akcie

Tenth Joint IAEA-GIF TM/Workshop on the Safety of Liquid Metal Cooled Fast Reactors

Názov akcie: Tenth Joint IAEA-GIF TM/Workshop on the Safety of Liquid Metal Cooled Fast Reactors

Dátum konania od: 28.06.2022

Dátum konania do: 01.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.03.2022

Miesto konania: Camugnano, Italy

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Tenth Joint IAEA-GIF TM/Workshop on the Safety of Liquid Metal Cooled Fast Reactors

Prílohy:

MA-0028-2022_21-04532E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022