Medzinárodné Akcie

TM on Plasma Physics and Technology Aspects of the Tritium Fuel Cycle for Fusion Energy

Názov akcie: TM on Plasma Physics and Technology Aspects of the Tritium Fuel Cycle for Fusion Energy

Dátum konania od: 10.10.2022

Dátum konania do: 13.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Plasma Physics and Technology Aspects of the Tritium Fuel Cycle for Fusion Energy

Prílohy:

MA-0026-2022_21-04499E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022