Medzinárodné Akcie

Virtual ESMIT Live Webinar series

Názov akcie: Virtual ESMIT Live Webinar series

Dátum konania od: 10.02.2022

Dátum konania do: 02.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 26.01.2022

Miesto konania: Webinar

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: Virtual ESMIT Live Webinar series

Prílohy:

MA-0025-2022_Invitation letter.pdf
MA-0025-2022_Course information sheet.pdf
MA-0025-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022