Medzinárodné Akcie

International Workshop on Management of the Response to a Nuclear Security Event at Nuclear Facilities

Názov akcie: International Workshop on Management of the Response to a Nuclear Security Event at Nuclear Facilities

Dátum konania od: 15.04.2024

Dátum konania do: 19.04.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 12.02.2024

Miesto konania: Beijing, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Workshop on Management of the Response to a Nuclear Security Event at Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0017-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0017-2024_24-00067E_Encl.pdf
MA-0017-2024_24-00067E_NV.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024