Medzinárodné Akcie

11th Meeting of the Representatives of Competent Authorities Identified under the Early Notification Convention and the Assistance Convention

Názov akcie: 11th Meeting of the Representatives of Competent Authorities Identified under the Early Notification Convention and the Assistance Convention

Dátum konania od: 13.06.2022

Dátum konania do: 17.06.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 05.02.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 11th Meeting of the Representatives of Competent Authorities Identified under the Early Notification Convention and the Assistance Convention

Prílohy:

MA-0017-2022_21-03299E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022