Medzinárodné Akcie

ITC on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Názov akcie: ITC on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Dátum konania od: 21.08.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 10.03.2022

Miesto konania: Albuquerque, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0015-2022_21-02674E.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022