Medzinárodné Akcie

IC on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC-2022)

Názov akcie: IC on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC-2022)

Dátum konania od: 13.12.2022

Dátum konania do: 16.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.04.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: IC on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC-2022)

Prílohy:

MA-0013-2022_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0013-2022_21-03817E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022