Medzinárodné Akcie

Open-Ended Meeting of Technical and Legal Experts for Sharing Information on States’ Implementation of the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources

Názov akcie: Open-Ended Meeting of Technical and Legal Experts for Sharing Information on States’ Implementation of the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources

Dátum konania od: 29.05.2023

Dátum konania do: 02.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 23.11.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Open-Ended Meeting of Technical and Legal Experts for Sharing Information on States’ Implementation of the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources

Prílohy:

MA-0009-2022_22-05133E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 25.11.2022