Medzinárodné Akcie

TM on Long/Pulse Operation of Fusion Devices

Názov akcie: TM on Long/Pulse Operation of Fusion Devices

Dátum konania od: 14.11.2022

Dátum konania do: 16.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Long/Pulse Operation of Fusion Devices

Prílohy:

MA-0002-2022_21-04503E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022