Publikačné minimum

Dataset datasetov

Organizačná štruktúra

Faktúry

Objednávky

OSS software

Inšpekcie

Držitelia povolení

  • Zoznam držiteľov povolení
  • Obsah: Zoznam právnických resp. fyzických osôb a ich identifikačných údajov, ktoré sú držiteľmi povolení Úradu jadrového dozoru SR na činnosť podľa atómového zákona

Žiadosti o informácie

 

 

 

Aktualizácia: 10.05.2022