Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.5 Kolektív autorov


BALAJ Jozef - Úrad jadrového dozoru SR
BEZÁK Stanislav - Úrad jadrového dozoru SR
GIES František - Slovenské elektrárne, a.s.
JURINA Vladimír - Ministerstvo zdravotníctva SR
KONEČNÝ Ladislav - Úrad jadrového dozoru SR
LIPÁR Bernard - Slovenské elektrárne, a.s.
LIPÁR Miroslav - Úrad jadrového dozoru SR
STUDENEC Ondrej - Ministerstvo hospodárstva SR
METKE Eduard - Úrad jadrového dozoru SR
NOVÁK Stanislav - Úrad jadrového dozoru SR
ŠELIGA Mojmír - Úrad jadrového dozoru SR
PARIMUCHA František - Slovenské elektrárne, a.s.
POSPÍŠIL Pavol - Slovenské elektrárne, a.s.
KOBZOVÁ Darina - Ministerstvo životného prostredia SR
TOMEK Jozef - Slovenské elektrárne, a.s.
TURNER Mikuláš - Úrad jadrového dozoru SR
UHRÍK Peter - Úrad jadrového dozoru SR
ZEMANOVÁ Dagmar - Úrad jadrového dozoru SR

... a ďaľší prispievatelia, ktorým vyslovujeme vďaku za spoluprácu.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola