Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.4 Limity výpustí rádioaktívnych látok


Limitné hodnoty aktivity plynných a kvapalných výpustí sú súčasťou LaP schválených dozornými orgánmi. Cieľom limitov je zabezpečiť, aby výpuste rádioaktívnych látok do okolia pri normálnych i abnormálnych prevádzkových podmienkach boli také, že efektívny dávkový ekvivalent nebude u jednotlivcov z obyvateľstva väčší ako 2.10E-4 Sv/rok z výpustí komínom a 5.10E-5 Sv/rok z kvapalných výpustí.

V Tabuľke 6.4.1 sú uvedené hodnoty limitov výpustí z JE Bohunice a Mochovce a v Tabuľke 6.4.2 sú hodnoty pre prevádzky SE-VYZ.

 

Limity ročných výpustí

 

Ventilačný komín

Kvapalné výpuste

 

Vzácne plyny

(ľubovoľná zmes)

Jódy

(plynná a aerosólová fáza)

Aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov

Sr 89, 90

Trícium

Ostatné korózne a štiepne produkty

 

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bq/rok

Bohunice V-1

4,1 . 1015

6,75 . 1010

1,8 . 1011

1,35 . 108

 

 

Bohunice V-2

4,1 . 1015

6,75 . 1010

1,8 . 1011

1,35 . 108

 

 

Mochovce 1,2

4,1 . 1015

6,7 . 1010

1,7 . 1011

 

1,2 . 1013

1,1 . 109

S A1, V1, V2

 

 

 

 

4,37 . 1013

3,8 . 1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity denných výpustí

Objemová aktivita [Bq/m3]

 

Vzácne plyny

(ľubovoľná zmes)

Jódy

(plynná a aerosólová fáza)

Aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov

Sr 89, 90

Trícium

Ostatné korózne a štiepne produkty

 

Bq/deň

Bq/deň

Bq/deň

Bq/deň

[Bq/m3]

[Bq/m3]

JE  V-1

5,6 . 1013

9,25 . 108

2,5 . 109

 

1,95 . 108

3,7 . 104

JE  V-2

5,6 . 1013

9,25 . 108

2,5 . 109

 

1,0. 108

2 . 104

JE Mochovce 1,2

5,5 . 1013

6,0 . 109

2,5 . 109

 

1,1 . 108

4 . 104Tabuľka č. 6.4.1

 

Limity ročných výpustí vo ventilačnom komíne

Kvapalné výpuste

 

 

 

Aerosóly - zmes dlhožijúcich rádionuklidov

Sr 89, 90

Objemová aktivita

 

 

SE-VYZ

b+g

a

 

Trícium

Ostatné korózne a štiepne produkty

 

 

Bq/rok

Bq/rok

[Bq/m3]

[Bq/m3]

 

HVB

9,4 . 108

8,8 . 106

2,8 . 107

1,95 . 10 8

3,7 . 104

 

MSVP

3,0 . 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity týždenných výpustí vo ventilačnom komíne

 

 

 

 

 

Bq/týždeň

 

 

 

 

HVB

9,0 . 107

8,5 . 105

 

 

 

 

Bitúmenačná linka

9,0 . 107

8,5 . 105

 

 

 

 

MSVP (denný limit)

5,0 . 106

 

 

 

 

 Tabuľka č. 6.4.2


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola