Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.3 Zoznam vybraných národných a medzinárodných dokumentov vzťahujúcich sa na bezpečnosť reaktorov typu VVER, zariadení SE-VYZ (obdobie 1.7.1998 - 30.6.2001)


1.       

Bezpečnostná správa JE V-1 po postupnej rekonštrukcii

5/2001

2.       

Predprevádzková bezpečnostná správa pre republikové úložisko RAO

4/1999

3.       

Predprevádzková bezpečnostná správa – preprava pevných RAO v ISO kontajneroch

1/2000

4.       

Predprevádzková bezpečnostná správa - prekvalifikované fragmentačné pracovisko pre spracovanie kovových RAO s povrchovou kontamináciou do 3000 Bq/cm2

4/2001

5.       

Predprevádzková bezpečnostná správa pre MSVP

9/1998

6.       

WENRA : Nuclear Safety in EU Candidate Countries

10/2000

7.       

IAEA: Review of Results of the Gradual Upgrading at Bohunice WWER-440/230 NPP Units 1 and 2

11/2000

 

8.       

Licensing Related Assessment of Design and Operational Safety for VVER 213 (PHARE/SK/TSO/VVER03)

12/1999

9.       

Report on Nuclear Safety in the Context of Enlargement (9181/01)

5/2001

10.    

International Conference on the Strengthening of Nuclear Safety in Eastern Europe –

IAEA Report

6/1999

11.    

Final Report of the IAEA EBP and other Related IAEA Activities on the Safety of WWER and RBMK NPPs

1998


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola