Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6.1.1 ZOZNAM JADROVÝCH ZARIADENÍ


Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne je v zmysle článku 2 Dohovoru prevádzkovateľom nasledujúcich jadrových zariadení v rámci odštepných závodov:

  • Atómové elektrárne Bohunice, o.z. - bloky V-1
  • Atómové elektrárne Bohunice, o.z. - bloky V-2
  • Atómové elektrárne Mochovce, o.z. - 1. a 2. blok
  • Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoretým palivom, o.z.:
    Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP)
    Technológie pre spracovanie a úpravu RAO
    Republikové úložisko RAO

Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. prevádzkuje v lokalite Jaslovské Bohunice spaľovňu rádioaktívnych odpadov.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola