Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ


Viď NS SR september 1998

5.3.3.1 Prevádzková dokumentácia

Celkový popis prevádzkovej dokumentácie - viď NS SR september 1998.

Pre JE V-2 a JE Mochovce boli vyvinuté v spolupráci s Westinghouse Electric Europe v Bruseli symptómovo - orientované predpisy pre havarijné podmienky. Personál blokovej dozorne bol vyškolený a predpisy boli zavedené do praxe v roku 1999.

V spolupráci s rovnakým dodávatežom prebieha v súčasnosti spracovanie rovnakého typu predpisov pre JE V-1 .

5.3.3.2 Dokumentácia na previerky a skúšky zariadení

Viď NS SR september 1998

5.3.3.3 Technologické a pracovné postupy údržby

Viď NS SR september 1998

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola