Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce


Viď NS SR september 1998