Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.2 Projektová príprava a výstavba


5.2.1 Legislatíva pre oblasť projektovania a výstavby - viď NS SR september 1998
5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce  - viď NS SR september 1998