Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce


Viď NS SR september 1998