Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.1 Výber lokality


5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality - viď NS SR september 1998
5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce - viď NS SR september 1998
5.1.3 Medzinárodné dohody ÚJD