Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5. Bezpečnosť jadrových zariadení


5.1 Výber lokality
     5.1.1 Legislatíva v oblasti výberu lokality - viď NS SR september 1998
     5.1.2 Plnenie kritérií v lokalitách Bohunice a Mochovce - viď NS SR september 1998
     5.1.3 Medzinárodné dohody ÚJD
5.2 Projektová príprava a výstavba
     5.2.1 Legislatíva pre oblasť projektovania a výstavby - viď NS SR september 1998
     5.2.2 Projektová príprava JZ v lokalitách Bohunice a Mochovce  - viď NS SR september 1998
5.3 Prevádzka
     5.3.1 Proces získavania licencie prevádzkovateľom - viď NS SR september 1998
     5.3.2 Limity a podmienky pre prevádzku
     5.3.3 Riadiaca a prevádzková dokumentácia pre prevádzku, údržbu, previerky JEZ
     5.3.4 Technická podpora prevádzky - viď NS SR september 1998
     5.3.5 Analýza udalostí na jadrových zariadeniach
     5.3.6 Tvorba RAO
5.4 Plánované aktivity zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola