Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia


Základné právne predpisy platné v ochrane pred žiarením:

  • zákon č. 470/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z.. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. 

Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona NR SR č. 290/1996 Z.z. a zákona č. 470/2000 Z.z. a vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z. vychádza z filozofie odporúčania ICRP 60 z roku 1990, International Basic Safety Standards, SS No. 115 z roku 1996 a zohľadňuje tiež ustanovenia smerníc a nariadení Rady EÚ pre oblasť radiačnej ochrany.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola