Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti


Výsledkom periodického hodnotenia bezpečnosti prevádzkovaných reaktorov typu V-230 a V-213, ktoré predpísala ČSKAE a potom ÚJD bolo (1) stanovenie požiadaviek na dopracovanie bezpečnostných správ do formátu obvyklého v rozvinutých krajinách, (2) stanovenie požiadaviek na zvyšovanie bezpečnosti jadrových reaktorov, (3) stanovenie požiadaviek na zvyšovanie bezpečnosti jadrových reaktorov vo výstavbe a (4) stanovenie požiadaviek na systematické periodické hodnotenie bezpečnosti pre všetky jadrové reaktory na Slovensku. V súčasnosti sa periodické hodnotenie bezpečnosti vykonáva na základe bezpečnostného návodu MAAE 50-5G-012 a skúseností získaných v zahraničí. Na základe „Atómového zákona“ č. 130/1998 Z. z. pripravuje ÚJD SSR vydanie vyhlášky o „periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti“, ktorá upravuje intervaly a rozsah vykonávania komplexného a systematického hodnotenia jadrovej bezpečnosti počas prevádzky jadrového zariadenia. Tým zároveň predmetná problematika hodnotenia jadrovej bezpečnosti dostane zákonnú platformu, záväznú pre všetkých zúčastnených.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola